ارتباط با ما

شرکت به آزما سکو سامان همواره بازخورد ( فیدبک ) گرفتن از نظرات کاربران را مهم و مفید می داند

و لذا ارتباط با کاربران و مشتریان در اولویت ها می باشد

 مشاوره پیش از ساخت / خدمات پس از اتمام پروژه / پاسخ گویی از الزامات این شرکت می باشد.

آدرس کارخانه و دفتر فروش : تهران- احمد آباد مستوفی – خیابان ولیعصر جنوبی – گلایل 7 – پلاک 156

تلفن:

021-56715589

021-56717307

فکس:

021-56715589

  

 پست الکترونیک :          behjoo.behazma@yahoo.com