مشاوره ساخت کلین روم

استراتژی توزیع هوا در اتاق تمیز

مفاهیم مدیریتی زیادی در طول سال ها برای گردش هوای و برگشت آن در اتاق های تمیز ابداع و عرضه شده. دو روش توزیع هوا مرسوم می باشد.

1) سیستم تک گذر .

2) سیستم گردش مجدد .

انتخاب روش بستگی به نوع محصول به کار گرفته، فرایند عملیات، طراحی تجهیزات، تاثیر روی مصرف انرژی و… دارد.

سیستم تک گذر

هوای فیلتر شده وارد اتاق شده و سیرکوله نمی شود و تمام آن خارج می شود. این روش برای جایی که 100% هوای تازه نیاز است یا هنگامی که تجهیزات گرد و غبار و یا دود منتشر کنند توصیه می شود. که برای نتظیم دمای مناسب هزینه زیادی باید پرداخت کرد . و فیلتر ها بسرعت کثیف میشود و باید تعویض گردنند به همین جهت زیاد مقرون بصرفه نیست .

سیستم های گردش مجدد

این روش اقتصادی ترین راه برای تصفیه هوا می باشد. هوا از فیلترها وارد اتاق شده و دوباره از طریق دریچه های دیوار برگشت میشود. در این روش برای تنظیم دمای مناسب هزینه زیادی متحمل نمیشویم و عمر فیلتر ها بسیار بیشتر میشود .

تعیین سطح تمیزی هوا

تعیین سطح تمیزی هوا براساس شمارش ذرات با استفاده از دستگاه پراکنش نور

ب‏. 1 اصول کلی

در نقاط نمونه‏برداری به منظور تعیین تراکم ذرات موجود در هوا با اندازه معادل یا بزرگتر از اندازه‏های مورد نظر، از شمارشگر ذرات که براساس پراکنش نور عمل می‏نماید استفاده میشود.

ب‏. 2 شرایط دستگاه

ب‏.2 ـ 1 دستگاه شمارشگر ذرات

برای تعیین تراکم ذرات لازم است که از دستگاه شمارشگر ذرات که براساس پراکنش نور عمل می‏کند استفاده شود. این دستگاه باید توانایی نمایش یا ثبت تعداد و اندازه ذرات را در هوا داشته باشد و نیز بتواند تراکم کل ذرات را متناسب با محدوده آنها در طبقه مورد نظر تمیزی معین نماید. این دستگاه باید به سامانه مناسب نمونه‏برداری مجهز باشد.

ب‏.2 ـ 2 کالیبراسیون دستگاه

دستگاه شمارشگر ذرات باید دارای گواهینامه معتبر کالیبراسیون باشد روش کالیبراسیون و تواتر آن باید براساس دستورالعمل‏های معتبر جاری باشد.

ب‏. 3 شرایط پیش آزمون

ب‏.3 ـ 1 آماده سازی

قبل از انجام آزمون کلیه موارد مربوط با عملکرد موثر اتاق یا ناحیه تمیز را بررسی نموده و انطباق آن را با ویژگیهای عملیاتی مشخص نمایید.

چنین پیش آزمون‏هایی می‏تواند شامل موارد زیر باشد:

الف‏- آزمون‏های سرعت یا حجم هواگذر ( شدت حجمی‏)

ب‏- آزمون اختلاف فشار هوا

پ‏- آزمون نشتی آلاینده‏ها

ت‏- آزمون نشت صافی نصب شده

ب‏.3 ـ 2 تنظیم تجهیزات قبل از آزمون

تنظیم تجهیزات و کالیبراسیون دستگاهها باید براساس دستورالعمل‏های سازنده قبل از آزمون انجام گیرد.

ب‏. 4 نمونه‏ برداری

ب‏.4 ـ 1 تعیین نقاط نمونه‏ برداری

ب‏.4 ـ1 ـ 1 کمینه تعداد نقاط نمونه‏برداری را از معادله زیر تعیین کنید

NL = SQRT (A)

NL کمینه تعداد نقاط نمونه‏ برداری (به نزدیکترین عدد صحیح گرد شود).

A مساحت اتاق تمیز یا ناحیه کنترل شده برحسب متر مربع

یادآوری‏- در صورت وجود جریان هوای یک سویه افقی‏، سطح A می‏تواند سطح مقطع هوای عمود بر راستای جریان هوا باشد.

ب‏.4 ـ1 ـ 2

مطمئن شوید نقاط نمونه‏ برداری در سرتاسر اتاق یا ناحیه تمیز به طور یکنواخت توزیع شده باشند و در ارتفاعی معادل ارتفاع فعالیت‏های کاری قرار داشته باشند. اگر مشتری درخواست افزایش تعداد نقاط نمونه‏ برداری را داشته باشد بایستی تعداد نقاط و محل‏های آنها را تعیین کند.

یادآوری‏- این نقاط اضافی می‏توانند براساس ارزیابی خطر در محل‏های بحرانی قرار گیرند.

اتاق ایزوله و اتاق ایزوله عفونی بیمارستان 1-

طراحی اتاق تميز 2-

اتاق تميز مودولار(Modular) 3-

اتاق تميزهاي قابل حمل 4-

اتاق تميز هاي سافت وال(Softwall) 5-

اتاق تميزهاي هاردوال(Hardwall) 6-

معماري و سازه اتاق تميز 7-

احكام معماري و سازه 8-

نقشه كشي اتاق تميز 9-

طراحي داخلي اتاق تميز 10-

خدمات اتوكد و تري دي مكس 11-

تهويه سالن 12-

رطوبت سالن 13-

تهويه صنعتي 14-

فيلتراسيون صنعتي 15-

تهويه مطبوع 16-