نمایندگی ها

تولید کننده مواد آزمایشگاهی

نماینده فروش MERCKآلمان

نماینده فروش SIGMA-ALDRICH آمریکا

نماینده فروش BioBasic کانادا

نماینده فروش ChemLab بلژیک

نماینده فروش TaKaRa چین

نماینده فروش Daejung کره جنوبی

نماینده فروش abnova

نماینده فروش Alfa Asear

نماینده فروش Scharlau اسپانیا

و نماینده فروش ده ها شرکت معتبر تولید کننده مواد شیمیایی و کیت های آزمایشگاهی

تولید کننده های تجهیزات آزمایشگاهی

نماینده فروش Olympus ژاپن

کمپانی المپیوس ژاپن تولید کننده میکروسکوپ های معروف CX21 و CX22 و انواع میکروسکوپ تحقیقاتی و میکروسکوپ کانفوکال و میکروسکوپ اینورت و پلاریزان در ژاپن می باشد

نماینده فروش Nikon ژاپن

کمپانی Nikon ژاپن تولید کننده میکروسکوپ های دو چشمی و سه چشمی و انواع میکروسکوپ تحقیقاتی و میکروسکوپ کانفوکال و میکروسکوپ اینورت و پلاریزان در ژاپن می باشد

نماینده فروش Bioflux ژاپن

کمپانی Bioflux ژاپن تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی از جمله PCR و Real Time PCR و الکتروفورز و دستگاههای آزمایشگاهی می باشد.

نماینده فروش Konica Minolta ژاپن

تولیدکننده معروف کلروفیل متر Spad502 در ژاپن در خصوص آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی می باشد.

نماینده فروش Korea Tech کره

کمپانی Korea Tech تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه کشاورزی (فتوسنتز متر و پرومتر و Leaf Area ) و آزمایشگاه عمومی و آزمایشگاه نفت و پتروشیمی و آزمایشگاه صنعتی در کره می باشد

نماینده فروش Fintech کره

کمپانی Fintech فاینتک کره تولید کننده دستگاه های آزمایشگاه عمومی از جمله آون و اینکوباتور و کوره و شیکر و شیکر انکوباتور و هات پلیت شوف بالن در کره می باشد

نماینده فروش Labtech کره

کمپانی Labtech لبتک کره تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در کره می باشد.

نماینده فروش AZ تایوان

کمپانی AZ تایوان تولیدکننده اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب و PH متر و EC متر و اکسیژن متر و مولتی متر مربوط به آب و فاضلاب می باشد

نماینده فروش Eutech سنگاپور

کمپانی Eutech سنگاپور تولیدکننده اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب و PH متر و EC متر و اکسیژن متر و مولتی متر مربوط به آب و فاضلاب می باشد

نماینده فروش Operon کره

کمپانی Operon کره تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در کره می باشد.

نماینده  MicroTech کره

نماینده فروش  FINE PCR کره

نماینده فروش Eppendorf آلمان

کمپانی اپندورف آلمان تولید کننده PCR و Real Time PCR ، میکروسانتریفیوژ و سانتریفیوژ ، پیپتور و سمپلر ، هات بلات و تجهیزات آزمایشگاه بیوتکنولوژی در آلمان می باشد

نماینده فروش Biotech انگلستان

کمپانی Biotech انگلستان تولیدکننده الایزا ریدر و الازا واشر و تجهیزات ازمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی و PCR می باشد

نماینده فروش Elchrom سوئیس

کمپانی Elchrom سوییس تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی

نماینده فروش Bandelin آلمان

کمپانی Bandelin آلمان تولید کننده حمام های التراسونیک و هموژنایزر التراسونیک و تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی مربوطه در آلمان می باشد

نماینده فروش Lenton انگلستان

کمپانی Lenton انگلستان تولیدکننده انواع کوره آزمایشگاهی و کوره خاکستر گیری و همچنین کوره های صنعتی می باشد

نماینده فروش Carbolit انگلستان

کمپانی Carbolit انگلستان تولیدکننده انواع کوره آزمایشگاهی و کوره خاکستر گیری و همچنین کوره های صنعتی می باشد

نماینده فروش Leika آلمان

کمپانی Leika آلمان تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و همچنین انواع میکروتورم و الترامیکروتوم و تیشوپروسسور می باشد.

نماینده فروش Hund آلمان

کمپانی Hund آلمان تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ استاد دانشجو می باشد

نماینده فروش  Mocros اتریش

کمپانی Micros اتریش تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ استاد دانشجو می باشد

نماینده فروش Optica ایتالیا

کمپانی Optica ایتالیا تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ استاد دانشجو می باشد

نماینده فروش Stanhope seta انگلستان

کمپانی Stanhope Seta انگلیس تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی از جمله فلش پوینت ،تقطیر نفتی،گام تستر،تست خوردگی مس،رنگ سنج نفتی می باشد

نماینده فروش petrotest آلمان

کمپانی Petrotest آلمان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی از جمله فلش پوینت ،تقطیر نفتی،گام تستر،تست خوردگی مس،رنگ سنج نفتی می باشد

نماینده فروش  Milwaukee ایتالیا

کمپانی میلواکی ایتالیا تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و لوازم آزمایشگاه مربوطه در ایتالیا می باشد

نماینده فروش Crison اسپانیا

کمپانی Crison اسپانیا تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و لوازم آزمایشگاه مربوطه در اسپانیا می باشد

نماینده فروش Merck آلمان

کمپانی Merck آلمان یا همان مرک آلمان بزرگترین تولیدکننده مواد شیمیایی و محیط کشت آزمایشگاهی در دنیا بوده و کلیه مواد های شیمیئی آن ساخت آلمان می باشد

نماینده فروش Foss دانمارک

کمپانی Foss دانمارک تولیدکننده میلکو اسکن ، آنالایزر شیر ، انالایزر مواد غذایی NIR و کلدال هضم و تقطیر و سوکسله اتوماتیک در دانمارک می باشد

نماینده فروش  Behr آلمان

کمپانی Behr آلمان تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر آزمایشگاهی و سوکسله اتوماتیک و سوکسله دستی و دستگاه فیبر خام مواد غذایی در آلمان می باشد

نماینده فروش Gerhard آلمان

کمپانی Gerhardt آلمان تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر اتوماتیک و کلدال دستی ، سوکسله اتوماتیک و سوکسله دستی و دستگاه فیبر خام مواد غذایی در آلمان می باشد

نماینده فروش Velp ایتالیا

کمپانی Velp ایتالیا تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر، سوکسله و دستگاه فیبر خام ،هات پلیت ، هیتر مگنت ، BOD متر و راکتور COD شیکر لوله ورتکس در ایتالیا می باشد

نماینده فروش Buchi سوییس

کمپانی Buchi سوئیس تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر اتوماتیک و کلدال دستی ، سوکسله اتوماتیک و دستگاه فیبر خام مواد غذایی و راکتور آزمایشگاهی در سوییس می باشد

نماینده فروش LLA Instrument آلمان

کمپانی LLA Instrument تولیدکننده اسپکتروفتومتر های NIR آزمایشگاهی و آنلاین در آلمان می باشد

نماینده فروش Chopin فرانسه

کمپانی شوپن Chopin فرانسه تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات و خمیر از جمله الوئوگراف،کانسیستوگراف،اکستنسوگراف،فارینوگراف،آمیلوگراف و انالایزر آرد NIT می باشد

نماینده فروش Sinar انگلستان

کمپانی Sinar انگلستان تولیدکننده رطوبت سنج غلات رومیزی و رطوبت سنج غلات پرتابل ،رطوبت سنج آرد و نمونه گیر غلات در انگلستان می باشد

نماینده فروش Bruins آلمان

کمپانی Bruins المان تولیدکننده انالایزر آرد و انالایزر غلات به ورش NIR و NIT در آلمان می باشد

نماینده فروش Brabender آلمان

کمپانی برابندرBrabender آلمان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات و خواص رئولوژی آنها از جمله آمیلوگراف ،فارینوگراف،گلوتوگراف ،آسیاب غلات و کلیه لوازم آزمایشگاه آرد می باشد

نماینده فروش Perten سوئد

کمپانی Perten سوئد تولیدکننده گلوتن واشر و گلوتن ایندکس، فالینگ نامبر، آسیاب غلات ،اتوانالایزر آرد و غلات ،اتوانالایزر مواد غذایی و لوازم آزمایشگاه آرد و غلات می باشد

نماینده فروش Agro Electronic بلغارستان

کمپانی Agro electronic تولیدکننده انالایزر شیر پرتابل و انالایزر شیر رومیزی و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به دام و طیور و دامداری در بلغارستان می باشد

نماینده فروش Uvitec آلمان

کمپانی Uvitec آلمان تولیدکننده دستگاه ژل داک (ژل داکیومنتیشن) و ترانس ایلومیناتور، الکتروفورز افقی و عمودی و تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و پی سی ار می باشد

نماینده فروش Cleaver انگلستان

کمپانی Uvitec آلمان تولیدکننده دستگاه ژل داک (ژل داکیومنتیشن) و ترانس ایلومیناتور، الکتروفورز افقی و عمودی و تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و پی سی ار می باشد

نماینده فروش کمپانی Binder آلمان

کمپانی Binder بیندر آلمان تولیدکننده آون و اینکوباتور و آون خلاء و اینکوباتور Co2 و ژرمیناتور و گراس چمبر و چمبر های تست محیطی و دارویی و فریزر 80- درجه در آلمان می باشد

نماینده فروش Memmert آلمان

کمپانی Memmert ممرت المانتولیدکننده آون و اینکوباتور و آون خلاء و اینکوباتور Co2 و ژرمیناتور و گراس چمبر و چمبر های تست محیطی و دارویی در آلمان می باشد

نماینده فروش MMM آلمان

کمپانی MMM آلمان تولیدکننده آون و اینکوباتور و آون خلاء و اینکوباتور Co2 و ژرمیناتور و گراس چمبر و چمبر های تست محیطی و دارویی در آلمان می باشد

نماینده فروش کمپانی ADC انگلستان

کمپانی ADC انگلستان تولیدکننده لوازم آزمایشگاهی گیاه شناسی از جمله سطح برگ گیاه و پرومتر و فتوسنتز متر و کلروفیل متر می باشد.

نماینده فروش Delta-T انگلستان

کمپانی ADC انگلستان تولیدکننده لوازم آزمایشگاهی گیاه شناسی از جمله سطح برگ گیاه ، پرومتر ، فتوسنتز متر ، کلروفیل متر و آنالایزر ریشه گیاه می باشد.

نماینده فروش Hansatech انگلستان

کمپانی ADC انگلستان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی گیاه شناسی از جمله کلروفیل فلورسانس استرس متر گیاهی ، پرومتر ، فتوسنتز متر و کلروفیل متر می باشد.

نماینده فروش ELE انگلستان

کمپانی ELE انگلستان توزیع کننده تجهیزات و لوازم آزمایشگاه خاک و کشاورزی و سیمان می باشد

نماینده فروش کمپانی AnalytikJena آلمان

کمپانی آنالیتیک ینا تولیدکننده دستگاه اتمیک ابزربشن و اسپکتروفتومتر در آلمان می باشد.

نماینده فروش کمپانی CECIL انگلستان

کمپانی Cecil انگلستان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه آنالیتیکال از جمله HPLC-GC و اسپکتروفتومتر می باشد.

نماینده فروش WTW آلمان

کمپانی WTW تولیدکننده تجهیزات تست آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و TDS متر و BOD متر و انکوباتور BOD در آلمان می باشد.

نماینده فروش Hanna ایتالیا

کمپانی Hanna ایتالیا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه تست آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و TDS متر و مولتی متر در ایتالیا می باشد.

نماینده فروش Mtrohm سوییس

کمپانی Metrohm متروم سوییس تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه  آب و فاضلاب  وآزمایشگاه شیمی از جمله PH متر و EC متر و پلاروگراف ، تیتراتور، کارل فیشردر سوئیس می باشد.

نماینده فروش Consort بلژیک

کمپانی Consort بلژیک تولیدکننده تجهیزات تست آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و TDS متر در بلژیک می باشد.

نماینده فروش Nabertherm آلمان

کمپانی Nabertherm نبرترم آلمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگاه کوره های آزمایشگاهی و کوره خاکسترگیری و Tube Furnac در آلمان می باشد

نماینده فروش Zeiss آلمان

کمپانی Zeiss زایس آلمان بزرگترین تولیدکننده میکروسکوپهای آزمایشگاهی و میکروسکوپ الکترونی SEM-AFM TEM در دنیا می باشد.

نماینده فروش PG Instrument انگلستان

کمپانی PG تولیدکننده دستگاه آزمایشگاه تحقیقاتی از جمله دستگاه اسپکتروفتومتر یووی و اسپکت دابل بیم و جذب اتمی شعله و کوره می باشد

نماینده فروش Knauer آلمان

کمپانی Knauer کناور آلمان تولید کننده لوازم آزمایشگاهی از جمله GC و HPLC در آلمان می باشد.

نماینده فروش Bastak ترکیه

کمپانی باستاک Bastak ترکیه تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه آرد و غلات از جمله گلوتن ایندکس و فالینگ نامبر و آسیاب و رطوبت سنج در ترکیه می باشد

نماینده فروش Yujibasch ترکیه

کمپانی یوجیباش Yujibaschترکیه تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه آرد و غلات از جمله گلوتن ایندکس و فالینگ نامبر و آسیاب و رطوبت سنج در ترکیه می باشد

نماینده فروش Biotek آمریکا

کمپانی بایوتک Biotek آمریکا تولیدکننده مشهورترین الایزا ریدر و الایزا واشر ، میکرو پلیت ریدر، استریپپ ریدر و مولتی مد ریدر در آمریکا می باشد.

نماینده فروش MVE آمریکا

کمپانی MVE آمریکا از قدیمیترین تولیدکننده های تانک نیتروژن ،تاکح حمل نیتروژن ، تانک نگهداری اسپرم و تانک حمل نیتروژن و اسپرم کنستر دار در آمریکا می باشد.

نماینده فروش Thermo آمریکا

کمپانی Thermo آمریکا بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی در دنیا می باشد

نماینده فروش Dickyjohn آمریکا

کمپانی دیکی جان آمریکا تولیدکننده رطوبت سنج غلات پارچی و انالایزر ارد و غلات در آمریکا می باشد

نماینده فروش Kohler آمریکا

کمپانی کوهلر آمریکا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی از جمله فلش پوینت، فریزینگ پوینت، گام تستر،تقطیر نفتی،تقطیر در خلاء، ویسکومتر کینماتیک می باشد

نماینده فروش Biorad آمریکا

کمپانی Biorad بایورد آمریکا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی از جمله PCR و Real Time PCR و الکتروفورز دوبعدی و دستگاههای آزمایشگاهی می باشد.

نماینده فروش Shellab آمریکا

کمپانی Shellab امریکا تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در آمریکا می باشد.

نماینده فروش Nuaire آمریکا

کمپانی Nuaire امریکا تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در آمریکا می باشد.

نماینده فروش Soil moisture آمریکا

کمپانی Soil Moistureآمریکا بزرگترین تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه کشاورزی و خاک و گیاه شناسی از جمله تانسیومتر خاک، دستگاه Pressur Plate و غیره می باشد

نماینده فروش  Licor آمریکا

کمپانی Licor آمریکا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی از جمله سطح سنج برگ گیاه ،فتوسنتز متر، پرومتر و تشعشع سنج Par می باشد.

نماینده فروش Perkinelmer آمریکا

کمپانی پرکین المر آمریکا بزرگترین تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر،FTIR – ICP – ICPMS – GC – HPLC – DSC – LC در آمریکا می باشد

نماینده فروش Agilent آمریکا

کمپانی Agilent اجیلنت آمریکا تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر،FTIR – ICP – ICPMS – GC – HPLC – DSC – LC در آمریکا می باشد

نماینده فروش Hach آمریکا

کمپانی Hach آمریکا تولیدکننده اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب و PH متر و EC متر و اکسیژن متر و مولتی متر مربوط به آب و فاضلاب می باشد

نماینده فروش Newport استرالیا

کمپانی Newport استرالیا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی خمیر و ارد می باشد که توسط پرتن سوئد خریداری شده است

نماینده فروش کمپانی Varian استرالیا

کمپانی Varian آمریکا استرالیا تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر،FTIR – ICP – ICPMS – GC – HPLC – DSC – LC در استرالیا می باشد

نماینده فروش GBC استرالیا

کمپانی GBC استرالیا تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر در استرالیا می باشد