ریل تمام ساچمه ای سه تکه

 

 

ریل سه تکه تمام ساچمه :

ریل 3 تکه تمام ساچمه ای در حال حاضر بهترین نوع ریل میباشد به شرطی که شرکت معتبری ساخته باشد و تعداد ساچمه های آن نسبت به اندازه ریل تعریف شده  و ضخامت ورق آن مناسب باشد .

ریل سه تکه جدا از عمر طولانی آن و سهولت در باز و بستن کشو  این امکان را میدهد که کشو تا انتها بیرون بیاید و کل کشو در دسترس قرار بگیرد .

در ریل های دو تکه  که کاملا شبیه 3 تکه مبباشد کشو تا انتها بیرون نمی آید و همانند کشو های قدیمی یک چهارم از کشو زیر کمد میماند و در دسترس نمیباشد .